Клиенти  ЛИНДНЕР БЪЛГАРИЯ АД
 
Имиджова обемно-пластична реклама, бе разработена като конструктивно решение, за Бизнес Парк София.
Обемно-светещите букви, са разположени върху една от бизнес-сградите в съвременния комплекс. Екипът на Глобъл Трейд Нет, обезпечи едно много смело конструктивно решение, което се съчета с изсикването на клиента, за запазване на символиката и пропорциите на логотипа.

Като резултат, обемно-светещия Логотип на Бизнес Парк София, мoже да се наблюдава през деня и нощем, от разстояние 500 и повече метра, при пряка
видимост.

Светещата реклама, допринася за бърза ориентация, към местоположението на комплекса и допълва, стилния имидж на изграждащото се бизнес пространство.Global Trade Net е сертифицирана по стандартите за качество
ISO 9001
Copyright 2015, Global Trade Net
Създаден от Меджик Сълюшънс
ERROR: 0 - Error:0