Примери  БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА АД
 
БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА АД

Интегриран проект, включващ изпълнението на външна и вътрешна визуална комуникация на клоновете на банката, изграждане на мрежа от електронни информационни табла, изпълнени с корпоративен дизайн за клиента, разработване и внедряване на софтуерен продукт за централизирано управление и контрол на мрежата от информационни табла.

Global Trade Net е сертифицирана по стандартите за качество
ISO 9001
Copyright 2015, Global Trade Net
Създаден от Меджик Сълюшънс
ERROR: 0 - Error:0