Контакти  Oфис - София
 
Продажби

лице за контакт:
Мениджър продажби Вътрешен пазар
Телефон: + 359 2 9238 929
edimcheva@gtncorp.com

Продажби

лице за контакт:
Мениджър продажби Външен пазар
Телефон: + 359 2 9238 913
y.ganev@gtncorp.com

Търговски представители

лице за контакт:
Търговски представител за район "Югоизточен"
Телефон: + 359 2 9238 949
snedyalkov@gtncorp.com

Продажби

лице за контакт:
Ръководител Продажби - вътрешен пазар 
Телефон: + 359 2 923 89 27
mdimova@gtncorp.com

Продажби

лице за контакт:
Търговски представител за Турция 
Телефон: + 359 2 923 89 14
dkantarov@gtncorp.com

Продажби

лице за контакт:
Търговски представител за Турция 
Телефон: + 359 2 923 89 14
bbekir@gtncorp.com

Продажби

лице за контакт:
Заместник Управител 
Телефон: + 359 2 923 89 13
y.ganev@gtncorp.com

Сервиз

лице за контакт:
Ръководител сервиз, София
Телефон: + 359 2 923 89 43
e-mail: service@megatex.bg

Сервиз

лице за контакт:
Сервиз, Велико Търново
Телефон: +359 886 700 259, +359 886 700 247

Офиси


Global Trade Net е сертифицирана по стандартите за качество
ISO 9001
Copyright 2015, Global Trade Net
Създаден от Меджик Сълюшънс
ERROR: 0 - Error:0