Глобал Трейд Нет Ви предлага системи за почти всички видове съвременни олимпийски спортове, както за открити стадиони, така и за плувни басейни. Те се характеризират с голяма гъвкавост на конструктивното решение, висока степен на контраст на визуализираната информация и специална цветова, звукова и техническа реализация спрямо нуждите на конкретния спорт. Конструктивните решения варират спрямо нуждите на клиента и предлагат гъвкавост в избора на брой редове, начин на визуализиране на информацията, височина на символите (цифри, резултат), вграждане на звуков сигнал и др.
 
  Стадиони
* TD 109 - четири символа
* TD 501C - многоцветен екран
* TD 510F - видео екран
* TD 569F - видео екран с вграден таймер и часовник
* TD 809 - Информационна система за футбол
* TD 801 - Information system for Handball
* Led Badge - Светодиоден бадж
* TD 403 - Система за обслужване на опашки
* TD 605
* TD 606
* TD 607M
* TD 816-2 - Информационна система за конни състезания
* Светодиоден източник за осветяване
* Светодиодна кула
* Пълноцветен светодиоден екран, построен за град Бурса, Турция
* Пълноцветен светодиоден екран TD 531, построен за град Бурса, Турция
* I-Point Тотеми
  Спортни зали
* TD 109 - четири символа
* TD 501C - многоцветен екран
* TD 510F - видео екран
* TD 569F - видео екран с вграден таймер и часовник
* TD 801 - Информационна система за хандбал
* TD 809 - Информационна система за футбол
* TD 801 - Information system for Handball
* Led Badge - Светодиоден бадж
* TD 403 - Система за обслужване на опашки
* TD 606
* TD 607M
* TD 808 - Информационна система за състезания по борба
* TD 816-1 - Информационна система за конни състезания
* TD 816-2 - Информационна система за конни състезания
* TD 803 - Информационна система за тенис в зала
* TD 805 – Информационна система за състезания по бадминтон
* TD 807 - Информационна система за плувни спортове в зала
* TD 817 - Информационна система за волейбол
* TD 802 - Пълноцветен екран за синхронно плуване
* TD 804 - Информационна система за скокове във вода
* TD 815 - Информационна система за баскетбол
* Светодиодно въже
* Светодиодна кула
* Пълноцветен светодиоден екран, построен за град Бурса, Турция
* Пълноцветен светодиоден екран TD 531, построен за град Бурса, Турция
* I-Point Тотеми
  Басейни
* Led Badge - Светодиоден бадж
* TD 807 - Информационна система за плувни спортове в зала
* TD 802 - Пълноцветен екран за синхронно плуване
* TD 804 - Информационна система за скокове във вода
* Светодиодна тръба
* Светодиодно въже
* Керамично светодиодно въже
* Светодиоден източник за осветяване
* Светодиодната мрежа
* Светодиодна завеса
* Светодиодни камъни
* Светодиодна плоча
* Светодиодни прожектори
* Пълноцветен светодиоден екран, построен за град Бурса, Турция
* Пълноцветен светодиоден екран TD 531, построен за град Бурса, Турция
  Кортове
* Led Badge - Светодиоден бадж
* Светодиодно въже
* Керамично светодиодно въже
* Светодиоден източник за осветяване
* Пълноцветен светодиоден екран, построен за град Бурса, Турция
* Пълноцветен светодиоден екран TD 531, построен за град Бурса, Турция
  Спорт тото
* Led Badge - Светодиоден бадж
* TD 213 - размери: 1400 х 400 х 60 mm
* TD 701 Комбиниран дисплей
* I-Point Тотеми

Global Trade Net е сертифицирана по стандартите за качество
ISO 9001
Copyright 2015, Global Trade Net
Създаден от Меджик Сълюшънс
ERROR: 0 - Error:0